Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

PAMAPOL S.A. - Akceptacja oszacowania wartości długu dla ustalenia ceny sprzedaży spółki zależnej...

PAMAPOL S.A. - Akceptacja oszacowania wartości długu dla ustalenia ceny sprzedaży spółki zależnej CENOS (4/2013)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Akceptacja oszacowania wartości długu dla ustalenia ceny sprzedaży spółki zależnej CENOS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży spółki zależnej CENOS, Zarząd spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. Emitent oraz Gemini Grup? UAB złożyli nieodwołalną dyspozycję wypłaty z rachunku escrow, o którym mowa w wymienionym raporcie bieżącym, kwoty 1 mln zł na rachunek Emitenta oraz kwoty 744 tys. zł na rachunek Gemini Grup? UAB. Nastąpiło to w wyniku akceptacji przez Strony wskazanego w raporcie bieżącym nr 37/2012 oszacowania wartości Długu Netto CENOS przekraczającej kwotę 17 mln zł na poziomie 744 tys. zł i uznania tej wartości za ostateczną dla ustalenia ceny sprzedaży.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl