Trwa ładowanie...
dyjfi2v

PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych ...

PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 2011 roku (43/2010)

Share
dyjfi2v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie (www.arr.gov.pl) zamieszczono wyniki przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej " realizowanego w 2011 roku (Przetarg).W ramach rozstrzygnięcia Przetargu Agencja Rynku Rolnego uznała, że Emitent oraz jego spółki zależne, tj. CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS), oraz MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie (MITMAR) złożyły najkorzystniejsze oferty na dostawy:- ryżu białego,- kaszy jęczmiennej z warzywami,- kaszy jęczmiennej z gulaszem,- zupy pomidorowej z ryżem,w zamian za odbiór z magazynów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego ziarna jęczmienia.Szacunkowa wartość ziarna jęczmienia otrzymanego z Agencji Rynku Rolnego w zamian za przedmiotowe dostawy wyniesie 25,7 mln zł. Wartość jęczmienia otrzymanego przez poszczególne spółki
Grupy Kapitałowej PAMAPOL w zamian za realizowane przez nie dostawy przedstawia się następująco:- CENOS?16,8 mln zł,- MITMAR?5,9 mln zł,- PAMAPOL?3 mln zł,Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktów objętych Przetargiem sprecyzowane zostaną w umowach, o zawarciu których Emitent poinformuje odrębnymi raportami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v