Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

PBG - Korekta sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku. (26/2014)

PBG - Korekta sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku. (26/2014)
Share
d3b9o13
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Korekta sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBG SA w upadłości układowej koryguje niniejszym Raport Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2014 roku opublikowany w dniu 14 listopada 2014 roku - dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raport-za-iii-kwartal-2014-roku.html Korekta dotyczy Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014 roku. Nieprawidłowość wcześniej prezentowanych danych liczbowych dotyczy oczywistej omyłki polegającej na błędnym zaprezentowaniu wartości zawartych w tabeli dotyczącej: ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU Korygowany zapis znajduje się na stronie 74 Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2014 roku (korygowane pozycje zaznaczono kolorem żółtym). pełen raport w załączeniu
Załączniki
Plik Opis
raport bieżący 26_2014.pdf raport 26/2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13