Trwa ładowanie...
dgmue58
dgmue58
espi

PBG - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu (58/2012)

PBG - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu (58/2012)
Share
dgmue58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. powziął informację o wydaniu w dniu 13 czerwca 2012 r., przez Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Sąd postanowił o utrzymaniu Zarządu własnego Spółki, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza oraz nadzorcę sądowego w osobie spółki Syndycy Wielkopolscy Bojarski, Senger-Kałat, Gnatowski, spółka komandytowa. O złożeniu przez Zarząd Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. We wniosku o ogłoszenie upadłości PBG S.A. z możliwością zawarcia układu, Zarząd PBG S.A. przedstawił dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części
zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje PBG S.A.. Celem wariantu A jest: 1) spłata wierzytelności w kwocie do 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) w wysokości 100%; 2) spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80%; 3) spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69%. Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
dgmue58

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgmue58

Podziel się opinią

Share
dgmue58
dgmue58