Trwa ładowanie...
d2lw77k

PBG - Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (71/2011)

PBG - Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (71/2011)

Share
d2lw77k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 64/2008 z dnia 10 września 2008 (dostępny pod adresem:http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html), Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 25 listopada br. informacji o zawarciu aneksów do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., PBG AVATIA Sp. z o.o., KWG S.A. oraz APRIVIA S.A. Na mocy aneksu z dnia 18 listopada 2011 roku, wprowadzone zostało do umowy dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu realizowanego przez konsorcjum PBG S.A. i Dimark Sp. z o.o. na rzecz Portu Lotniczego "Rzeszów-Jesionka" pn. Dostawa systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego wraz z integracją systemów. Na mocy aneksu z dnia 21 listopada 2011 roku zawarta Umowa Ramowa została zmieniona na Umowę Wieloproduktową. Jednocześnie do umowy przystąpiła PBG Energia Sp. z
o.o., spółka zależna od PBG S.A. Kwota limitu kredytowego w ramach Umowy Wieloproduktowej udostępnionego przez ING Bank Śląski wynosi 249.309.600 zł (tożsama z wysokością limitu kredytowego udostępnionego w ramach Umowy Ramowej). Sublimit dla przystępującej do umowy spółki PBG Energia wynosi 100.000.000 zł. Termin udostępnienia limitu kredytowego został wydłużony do 13 sierpnia 2012 roku. ING Bank Śląski ponadto udzielił kredytu odnawialnego w wysokości 274.240.560 zł, który może zostać przeznaczony wyłącznie na spłatę zobowiązań związanych z Umową Wieloproduktową. Kredyt odnawialny jest udzielany na okres do 21 listopada 2017 roku. W związku z zawartymi aneksami, spółki z Grupy Kapitałowej PBG będące stroną umowy złożyły oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wyrażając zgodę na wystawienie przez ING Bank Śląski bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 411.360.840 zł, tj. 150% wysokości kredytu odnawialnego. Bank może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia do 20
listopada 2020 roku. Na mocy umowy terminy obowiązywania Umowy Wieloproduktowej oraz spłaty kredytu odnawialnego ulegać będą przedłużeniu o 1 rok, o ile strony Umowy nie złożą oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z Umowy Wieloproduktowej lub o braku zamiaru dalszego finansowania. W następnych latach terminy te będą przedłużane o kolejne okresy roczne według tej samej procedury, która jednak nie może być powtarzana dłużej niż do dnia 21 listopada 2014 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

Podziel się opinią

Share
d2lw77k
d2lw77k