Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (32/2012)

PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (32/2012)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 r. powziął informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych w dniu 17 kwietnia 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, tj. spółki Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST sp. z o.o (Spółka Zależna). Wierzycielem Spółki Zależnej, który złożył powyższy wniosek jest spółka pod firmą: Multibud sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wierzyciel). Zarząd PBG S.A. informuje, że wg stanu na dzień złożenia wniosku zadłużenie Spółki Zależnej wobec Wierzyciela wynosiło 104.942 zł. Większościowym wspólnikiem Spółki Zależnej posiadającym 99% udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej jest spółka APRIVIA S.A., której jedynym akcjonariuszem jest spółka PBG S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d3fx2mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedziala za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx