Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
11-10-2011 15:32

PBG - Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie ?...

PBG - Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie ? korekta raportu 59/2011 (59/2011)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie ? korekta raportu 59/2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym korektę raportu bieżącego 59/2011 z dnia 10 października 2011 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/59-2011-zmniejszenie-udzialu-pbg-w-spolce-zaleznej-gasoil-engineering-a-s-z-siedziba-w-popradzie.html ). Błąd wynika z pomyłki edytorskiej popełnionej przy wprowadzeniu danych dotyczących kapitału spółki GOE, przy obliczaniu udziału PBG S.A. w kapitale zakładowym spółki GasOil Engeneering a.s. po przeprowadzonej transakcji. W raporcie podano udział PBG po transakcji na poziomie 45,37%. Tymczasem udział PBG S.A. w kapitale zakładowym GOE po transakcji wynosi 49,90%. Tym samym Zarząd PBG S.A. podaje raport w prawidłowym brzmieniu: "Zarząd PBG S.A. w dniu 10 października br powziął informację o sprzedaży w dniu 30 września 2011 roku akcji w spółce GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 251.067 akcji w spółce prawa słowackiego GasOil Engineering a.s. (GOE) należących przed transakcją do PBG
S.A. Akcje o wartości nominalnej 0,332 EUR każda, zostały sprzedane Panu Marianowi Siska, Prezesowi GOE za kwotę 1.201.000,26 zł. PBG S.A. uprawnione jest do żądania zwrotnego przeniesienia własności akcji w terminie do dnia 30 września 2016 roku (prawo odkupu). Przed transakcją w portfelu PBG S.A. pozostawało 1.249.167 akcji w spółce, stanowiących 62,45% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji PBG posiada akcje, stanowiące 49,90% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów. Spółka GasOil Engineering a.s. będzie konsolidowana jako podmiot stowarzyszony." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz