Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (14/2013)

PBO ANIOŁA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (14/2013)
Share
d3ng84w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
PBO ANIOŁA S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Emitenta w roku 2012. Wszystkie raporty wyszczególnione w wykazie dostępne są w siedzibie Emitenta w Kostrzynie, ul. Wrzesińska 70 oraz na stronie interentowej Emitenta www.pboaniola.pl w zakładce "Relacje inwestorskie". Szczegółowa podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie.
Załączniki
Plik Opis
wykazraportów2012.pdf Wykaz raportów bieżących i okresowych Emitenta w 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w