Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienia o znacznych pakietach (100/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienia o znacznych pakietach (100/2012)

Share
d4dcu6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia o znacznych pakietach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 21 listopada 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Unamare Co. Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, informujące że w związku z zarejestrowaniem zmiany wysokości kapitału zakładowego PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (Emitent) z kwoty 674.000,00 zł do kwoty 760.956,60 zł (podwyższenie kapitału zakładowego o emisję 869.566 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda), zmienił się udział Unamare Co. Ltd.w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, Unamare Co. Ltd. posiada łącznie 874.161 akcji Emitenta (w tym 869.566 akcji imiennych serii D), stanowiących ok. 11,93% udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 8,25% udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Ponadto, Emitent otrzymał zawiadomienia od Pana Pawła Żdżarskiego oraz Pana Grzegorza Piaseckiego (wspólników Unamare Co. Ltd.), informujące że: - Pan Paweł Żdżarski oprócz akcji posiadanych pośrednio poprzez Unamare Co. Ltd., posiada bezpośrednio 180.000
akcji Emitenta, stanowiących 2,37% udział w kapitale zakładowym oraz 3,00% udział w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A.; - Pan Grzegorz Piasecki oprócz akcji posiadanych pośrednio poprzez Unamare Co. Ltd., posiada bezpośrednio 363.397 akcji Emitenta, stanowiących ok. 4,77% udział w kapitale zakładowym oraz ok. 3,80% udział w głosach na walnym zgromadzeniu PBO Anioła S.A. Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x