Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Zawieszenie postępowania z powództwa Bauder Investments Sp. z o.o. (45/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawieszenie postępowania z powództwa Bauder Investments Sp. z o.o. (45/2012)
Share
d1r0wii
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
PBO ANIOŁA S.A.
Temat
Zawieszenie postępowania z powództwa Bauder Investments Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W dniu 10 kwietnia 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy z dnia 5 kwietnia 2012 r., o zawieszeniu postępowania z powództwa Bauder Investments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu, w przedmiocie zobowiązania Emitenta do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego. Postępowanie zostało zawieszone przez Sąd z urzędu, z uwagi na uprawomocnienie się, w dniu 12 marca 2012 r., postanowienia Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, o ogłoszeniu upadłości Bauder Investments Sp. z o.o., obejmującej likwidację majątku tej spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii