Trwa ładowanie...
d34va30
espi

PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrume...

PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (17/2011)
Share
d34va30

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | 07 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 19 lipca 2011r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r nr 183 poz.1538 z późn. zm.) od Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. Pana Wojciecha Błaża, iż w dniu 15 lipca 2011r. dokonał ,poprzez złożenie dyspozycji nabycia w obrocie wtórnym, w formie elektronicznej, składanej w Domu Maklerskim Amerbrokers S.A., sesyjnego zakupu 1500 szt akcji PBS Finanse S.A. po cenie 1,19 zł za jedną akcję o łącznej wartości 1 785,00 zł. Pan Wojciech Błaż przed dokonaną transakcją zakupu nie posiadał akcji Spółki , obecnie zakupione 1500 akcji stanowi 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje 1500 głosów z tych akcji , co stanowi 0,003% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 160 ust.4 w zw. z art.1 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z par.2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i
udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jerzy Biel Prezes Zarzadu
2011-07-19 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30