Trwa ładowanie...
d62u0cq

PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (5/2013)

PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (5/2013)

Share
d62u0cq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Zbycie pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2013 r. Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA, że o zbyciu 700.000 akcji PC Guard S.A. w wyniku zawarcia w dniu 9 stycznia 2013 roku transakcji pakietowej. Cena transakcyjna wyniosła 2,00 PLN. Przed dokonaniem powyższej operacji Calatrava Capital S.A. posiadała 1.968.143 akcji Emitenta, które stanowiły 6,41% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka posiada 773.937 akcji Emitenta, które stanowią 2,52% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przyczyna przekazania informacji, sposób powiązania - w Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada członek Rady Nadzorczej oraz Prokurent spółki Calatrava Capital S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d62u0cq

| | | PC GUARD S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 843 42 66 | | 061 847 12 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Mariusz Bławat Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d62u0cq

Podziel się opinią

Share
d62u0cq
d62u0cq