Trwa ładowanie...
d3120q4
espi

PCC EXOL S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (3/2013)

PCC EXOL S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (3/2013)

Share
d3120q4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC EXOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Exol S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej PCC Exol SA dnia 8 stycznia 2013 roku Panią Kamillę Spark. Pani Kamilla Spark posiada tytuł MBA (specjalizacja w finansach) Columbia University, Graduate School of Business (New York, USA), jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada licencję UK Chartered Director. W 1995 r. pełniła funkcję Summer Associate Standard & Poor?s, w latach 1996-1998 była Associate Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, w latach 1998-2000 była Członkiem Rady Nadzorczej Enrgoinstal SA (wcześniej Instal Katowice SA), w latach 2002-2005 była Dyrektorem w Mezzanine Management Central Europe Ltd., natomiast w latach 2006-2010 pracowała jako Governor i Członek Komitetu Audytu w Long Road Sixth Form College w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Giza Polish Ventures. Pani Kamilla Spark, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2013-01-09 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

Podziel się opinią

Share
d3120q4
d3120q4