Trwa ładowanie...
d4qxivs

PCC EXOL S.A. - Raport roczny R 2014

PCC EXOL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d4qxivs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 433 526 388 528 103 484 92 265
Zysk z działalności operacyjnej 17 325 22 614 4 136 5 370
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 4 536 8 740 1 083 2 076
Zysk (Strata) netto 3 272 6 982 781 1 658
Inne całkowite dochody netto (1 793) (1 150) (428) (273)
Całkowite dochody ogółem 1 479 5 832 353 1 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 674 21 591 8 993 5 127
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 164) (4 474) (2 187) (1 062)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 574) (24 318) (5 866) (5 775)
Przepływy pieniężne netto, razem 3 936 (7 200) 940 (1 710)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych 172 484 374 172 267 890 172 484 374 172 267 890
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR) 0,02 zł 0,04 zł 0,00 EUR 0,01 EUR
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale 382 725 379 300 89 793 91 459
Aktywa obrotowe 117 788 108 939 27 635 26 268
Zobowiązania długoterminowe 204 669 190 961 48 018 46 046
Zobowiązania krótkoterminowe 83 820 81 558 19 666 19 666
Kapitał własny 212 024 215 720 49 744 52 015
Kapitał podstawowy 172 484 172 484 40 467 41 590
Liczba akcji (w szt.) 172 484 374 172 484 374 172 484 374 172 484 374
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,23 zł 1,25 zł 0,29 EUR 0,30 EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu PCC EXOL 2014.pdf List Zarządu
SF PCC EXOL na 31 12 2014.pdf Sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA na 31.12.2014
Spr Zarządu PCC EXOL 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC EXOL SA za 2014
Opinia audytora PCC Exol 2014.pdf Opinia audytora
WDF PCC EXOL 2014.pdf Wybrane dane finansowe PCC EXOL SA na 31.12.2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4qxivs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
2015-03-20 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner spółki prowadzącej księgi rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4qxivs

Podziel się opinią

Share
d4qxivs
d4qxivs