Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu z...

PCC INTERMODAL S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego PCC Intermodal S.A. (4/2013)
Share
d36cx9j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
PCC INTERMODAL S.A.
Temat
Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego PCC Intermodal S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
PCC Intermodal SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymała w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informację z wykazem transakcji dokonanych przez członka Zarządu Spółki na akcjach Spółki. Informacja dotyczy transakcji dokonanych przez członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000 euro. W ramach wyszczególnionych w załączeniu transakcji członek Zarządu PCC Intermodal S.A. kupił 50 akcji PCC Intermodal S.A. Wszystkie transakcje dokonywane były w czasie sesji zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Załączniki
Plik Opis
RB201304_zal.pdf wykaz transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58 58 200 (58) 58 58 201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-26 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j