Trwa ładowanie...
d1ejc8p

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie ze spółkami z grupy kapitałowej PCC umów, które łącznie spełniają ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie ze spółkami z grupy kapitałowej PCC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (50/2010)

Share
d1ejc8p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ze spółkami z grupy kapitałowej PCC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. zostały podpisane umowy dzierżawy nieruchomości pomiędzy Spółką, a PCC Rokita S.A. i Ekologistyka sp z o.o. - wchodzącymi w skład grupy kapitałowej PCC, na łączną szacunkową wartość 15.129.828 PLN netto.Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 29.12.2010 r. z PCC Rokita S.A.. Przedmiotem tej umowy jest wydzierżawienie przez PCC Intermodal S.A. nieruchomości położonych w Brzegu Dolnym w celu rozbudowy terminalu kontenerowego i prowadzenia na nim działalności terminalowej. Umowa zawarta została na czas określony - 30 lat. Na mocy umowy Spółce w okresie do 31.12.2014 r. przysługuje prawo pierwokupu całości lub części przedmiotu dzierżawy. Warunki na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Wartość umowy wynosi 12.960.000 PLN netto.Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż ich szacunkowa wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych
Spółki.Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kodpocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p