Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

PCC ROKITA S.A. - Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (47/2014)

PCC ROKITA S.A. - Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (47/2014)
Share
d1xkjli
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej ?Spółka?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2014 r. odwołało dwóch członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w osobach: pani Ulrike Warnecke oraz pana Mariusza Dopierały. Pani Ulrike Warnecke pełniła dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki a pan Mariusz Dopierała sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Nie zostały podane przyczyny odwołania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)
d1xkjli

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli