Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

PCC ROKITA S.A. - Rejestracja akcji serii C (33/2014)

PCC ROKITA S.A. - Rejestracja akcji serii C (33/2014)
Share
d2hcx6o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") z dnia 30 lipca b.r., wydanym w związku z uchwałą Zarządu KDPW nr 674/14 z dnia 25 lipca b. r., z dniem 1 sierpnia 2014r. nastąpi rejestracja w depozycie papierów wartościowych 1.588.264 (jednego miliona pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2014-07-31 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o