Trwa ładowanie...
d2c54l7
d2c54l7
espi

PCZ S.A. - Sprostowanie do projektów uchwał zgłoszonych na NWZ zwołanego na dzień 18.11.2013 (10/...

PCZ S.A. - Sprostowanie do projektów uchwał zgłoszonych na NWZ zwołanego na dzień 18.11.2013 (10/2013)
Share
d2c54l7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCZ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie do projektów uchwał zgłoszonych na NWZ zwołanego na dzień 18.11.2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z opublikowaniem w dniu 21 października 2013 r. raportem EBI 36/2013 ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 listopada 2013 i błędnym zamieszczeniu projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej publikuje treść sprostowanych projektów uchwał zgodnie ze złożonym na podstawie Art.400 §1 KSH w dniu 18 października wnioskiem uprawnionego akcjonariusza o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCZ S.A. Błąd w projekcie uchwał zamieszczonych w raporcie EBI nr 36/2013 dotyczy kilkukrotnego powielenia uchwały w sprawia odwołania i powołania nowego członka Rady Nadzorczej oraz nie podania z imienia i nazwiska członka Rady Nadzorczej, o którego odwołanie wnioskuje uprawniony akcjonariusz. Uprawniony akcjonariusz w złożonych projektach uchwał wnioskował o odwołanie z Rady Nadzorczej Pani Wandy Ściborskiej, co nie zostało ujęte w opublikowanych projektach uchwał. W związku z powyższym Zarząd PCZ S.A.
publikuje projekty uchwał wraz z formularzem pełnomocnictwa skorygowane o powyższe błędy. Opublikowany w dniu 21 października 2013 r. Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zgodny ze złożonym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza i powyższa korekta nie wpływa na jego zmianę. Korekta dotyczy tylko doprecyzowania uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej tak, aby były zgodne ze złożonym do spółki wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PCZProjektyuchwalNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPCZSA_18112013.pdf | | | | | | | | | | |
| | PCZ_FormularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpelnomocnikanaNWZwdniu18112013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCZ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-203 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 61
(ulica) (numer)
+48 71 369 93 60 +48 71 363 50 16
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-29-24-406 020625291
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Stanisław Pachołek Wiceprezes Zarządu Stanisław Pachołek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c54l7

Podziel się opinią

Share
d2c54l7
d2c54l7