Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

PCZ S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza zmian do projektu uchwał w sprawie podział...

PCZ S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza zmian do projektu uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2011 na WZ PCZ S.A. w dniu 29 czerwca 2012. (8/2012)
Share
d2nkrnt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
PCZ S.A.
Temat
Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza zmian do projektu uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2011 na WZ PCZ S.A. w dniu 29 czerwca 2012.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych publikuje projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza dotyczące zmiany w brzmieniu propozycji uchwały nr. 9 w sprawie podziału zysku za rok 2011 oraz terminu wypłaty dywidendy. Pełny tekst projektów uchwał z uwzględnieniem zgłoszonych zmian przez uprawnionego akcjonariusza zawarty został w treści załącznika do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www. pczsa.pl Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
PCZ SA Projekty Uchwała na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCZ S A 29 06 2012r.pdf
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika na ZWZ w dniu 29 06 2012r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCZ S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-203 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 61
(ulica) (numer)
+48 71 369 93 60 +48 71 363 50 16
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-29-24-406 020625291
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Katarzyna Choinka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Choinka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt