Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010

PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010
Share
d452r5v
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2010
(kwartał) (rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR (IFRS)
w walucie EUR
data przekazania: 2010-11-25
PEGAS NONWOVENS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PEGAS NONWOVENS S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
L-2320 Luxembourg
(kod pocztowy) (miejscowość)
boulevard de la P´etrusse 68-70
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody ogółem 109253 93255
Zysk EBITDA 25491 30783
Zysk operacyjny 13165 18913
Zysk netto 17609 22055
Aktywa ogółem 260179 251230
Kapitał własny ogółem 135873 118653
Zadłużenie netto/ (środki pieniężne netto) 89292 103662
Nakłady kapitałowe 5711 551
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
d452r5v

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Q32010PL_r.pdf Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2010 r.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Marian Rasik Dyrektor Finansowy Marian Rasik
Frantisek Rezac, Prezes i Dyrektor Generalny, Frantisek Rezac

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v