Trwa ładowanie...
d274qjm
d274qjm
espi

PEKAES - Udzielenie prokury łącznej (19/2013)

PEKAES - Udzielenie prokury łącznej (19/2013)
Share
d274qjm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku Zarząd Spółki powołał Pana Dariusza Walczaka na prokurenta łącznego oraz w tym samym dniu została udzielona przez Spółkę Panu Dariuszowi Walczakowi prokura łączna. Udzielona prokura łączna uprawnia Dariusza Walczaka do reprezentowania Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki. Dariusz Walczak jest zatrudniony w PEKAES SA od 15 lipca 2013 roku na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration w Helsinki School of Economics. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania logistyką, łańcuchem dostaw oraz zarządzania operacyjnego. W latach 1993 - 2004 miał swój udział w rozwoju firmy Raben w Polsce, pełniąc kolejno funkcje Menedżera Logistyki, Dyrektora Logistyki i Dyrektora Rozwoju Biznesu Grupy Raben. Następnie zarządzał dystrybucją krajową i transportem międzynarodowym w Cadbury Wedel oraz procesami logistyki i obsługi klienta w regionie Cadbury Europa Środkowa. Jako Dyrektor ds. Operacyjnych MGL METRO Group Logistics Polska współtworzył oraz zarządzał magazynowymi, platformowymi i transportowymi systemami dostaw scentralizowanych Grupy METRO. Dariusz Walczak prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Walczak Logistics Consultancy, która to działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Dariusz Walczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PEKAES SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec PEKAES SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Znajomość języków obcych: angielski i rosyjski. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)
d274qjm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2013-07-22 Wojciech Kutak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d274qjm

Podziel się opinią

Share
d274qjm
d274qjm