Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajny...

PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 marca 2012 roku (15/2012)
Share
d1i7quk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA zwołanym na dzień 21 marca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przedstawia wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA, które odbyło się w dniu 21 marca 2012 roku. Ogólna liczba głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA wynosiła 20 364 516 głosów. Wobec powyższego następujący Akcjonariusze PEKAES SA przekroczyli próg co najmniej 5% liczby głosów: 1. Spółka pod firmą KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa posiadająca 17 308 547 głosów z 17 308 547 posiadanych akcji, stanowiących 84,99% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA oraz 52,42% udział w ogólnej liczbie głosów; 2. Spółka pod firmą RADWAN INVESTMENTS GmbH posiadająca 1 923 606 głosów z 1 923 606 posiadanych akcji, stanowiących 9,45% udział w liczbie głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA oraz 5,82% udział w ogólnej liczbie głosów; | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk