Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01. (20/2010)

Share
d17wbg5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dni ustalenia praw do odsetek i dni płatności odsetek dla hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-01. Terminarz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Dniustaleniapraw_LZ-II-01.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Jerzy Tofil Członek Zarządu
2010-12-23 Agata Kwaśniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5