Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03. (17/2012)
Share
d1w1hbj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 dla trzeciego okresu odsetkowego. Stopa Referencyjna dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 (WIBOR6M) dla trzeciego okresu odsetkowego wynosi 5,10 % w skali roku, Marża wynosi 1,11 %. Stopa Oprocentowania dla trzeciego okresu odsetkowego wynosi 6,21 % w skali roku i naliczana jest od dnia 22 maja 2012 roku. Dzień Płatności Odsetek za trzeci okres odsetkowy przypada w dniu 22 listopada 2012 roku. Wysokość odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-03 wynosi 31,31 zł. Tabela odsetkowa dla trzeciego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Tabela odsetkowaLZ-II-033- okres.xls.pdf Tabela odsetkowa dla 3. okresu ods. LZ-II-03

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2012-05-17 Jerzy Tofil Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj