Trwa ładowanie...
d28feox

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotec...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07. (45/2012)

Share
d28feox
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 dla pierwszego okresu odsetkowego. Stopa Referencyjna dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 (WIBOR6M) dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 4,22% w skali roku, Marża wynosi 0,95%. Stopa Oprocentowania dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 5,17 % w skali roku i naliczana jest od dnia 18 grudnia 2012 roku. Dzień Płatności Odsetek za pierwszy okres odsetkowy przypada w dniu 18 marca 2013 roku. Wysokość odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-07 wynosi 12,75 zł. Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
TabelaodsetkowaLZ-II-07_1-okres.xls.pdf Tabela odsetkowa LZ-II-07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2012-12-13 Jerzy Tofil Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox