Trwa ładowanie...
d27iwtn

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11. (44/2014)

Share
d27iwtn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r. podjął uchwałę (nr 1046/14), w której postanawia zarejestrować w dniu 12 grudnia 2014 r. w depozycie papierów wartościowych 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy oraz oznaczyć je kodem PLBPHHP00150.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27iwtn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pekao Bank Hipoteczny SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 208 21 69 | | 022 208 21 88 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-10-28-697 | | 011183360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2014-12-11 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27iwtn

Podziel się opinią

Share
d27iwtn
d27iwtn