Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2013. (12/2014)

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2013. (12/2014)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku uprzejmie informujemy, że ulega zmianie termin przekazania raportu rocznego Pekao Banku Hipotecznego S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2014 roku. Nie ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania półrocznego za okres 1.01.2014-30.06.2014 roku (11 sierpnia 2014 r.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2014-02-24 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re