Trwa ładowanie...
d20irlv

Pełna kontrola ministra nad PAA - prezydent podpisał ustawę

Zwiększenie roli ministra środowiska w odwoływaniu wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) i mianowaniu Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJOR) wprowadza nowela ustawy o prawie atomowym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Share
d20irlv

Autorzy nowelizacji uzasadniali, że wprowadza ona zmianę, która pozwoli ministrowi odwoływać wiceprezesów PAA w przypadku nieobsadzenia stanowiska prezesa agencji.

Do tej pory nie było to możliwe. Dotychczasowy zapis brzmiał: "Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji". W nowym brzmieniu ustawy usunięto sformułowanie "na wniosek Prezesa Agencji". Oznacza to w praktyce, że minister może odwołać wiceprezesów zarówno w sytuacji obsadzenia, jak i nieobsadzenia stanowiska prezesa.

Zmiany dotyczą też Rady BJOR, która działa przy prezesie PAA. Jest to organ opiniodawczy i doradczy. Dotychczas członków tej rady powoływał prezes agencji. Zgodnie z nowelizacją powoływać ich będzie minister środowiska - po zasięgnięciu opinii prezesa agencji.

d20irlv

Modyfikacje ustawy związane są również z możliwością odwołania członków Rady BJOR. Do tej pory jej nie mogli oni zrezygnować z pełnionej funkcji, a ich kadencja nie wygasała nawet w przypadku śmierci. Brakowało mechanizmu pozwalającego powoływać zastępstwo w przypadku np. poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego w znowelizowanej ustawie określono zasady ustania członkostwa.

Projekt nowelizacji prawa atomowego złożyła grupa posłów PiS. Przeciw propozycji posłów partii rządzącej opowiedziały się kluby: PO, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL. Posłowie opozycji w czasie prac legislacyjnych wytykali, że znowelizowana ustawa dąży do centralizacji w zarządzaniu PAA i może doprowadzić do, jak to określono, "ubezwłasnowolnienia" prezesów agencji i Rady BJOR.

Odnosząc się do tych zarzutów sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Orion Jędrysek, podkreślił, że resort pozytywnie ocenia nowelizację. Dodał, że ministerstwo będzie dbało o to, żeby Rada BJOR była neutralna politycznie i niezależna od prezesa PAA. W jej szeregach, jak zapewnił, zasiądą osoby, które nie mają bezpośrednich związków z polityką.

d20irlv

Podziel się opinią

Share
d20irlv
d20irlv