Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

PEMUG - Powołanie osoby zarządzającej (12/2014)

PEMUG - Powołanie osoby zarządzającej (12/2014)
Share
d3p8pg9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEMUG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Zarząd Pemug S. A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?) informuje, że w 8 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Pana Tomasza Drobisza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Życiorys nowego Prezesa Zarządu , zawierający informacje wymagane w § 28 Rozporządzenia z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(?) znajduje się poniżej. Pan Tomasz Drobisz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pan Tomasz Drobisz wielokrotnie zajmował stanowiska zarządczo-organizacyjne oraz handlowe. Zdobył także doświadczenie w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, pracując jako Doradca Zarządu w spółkach: Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. z siedzibą w Śremie oraz Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą
Katowicach. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEMUG S.A. oraz NiUW GLINIK Sp. z o.o. Aktualnie jest zatrudniony w FAMUR S.A. na stanowisku Dyrektora Infrastruktury Centralnej Grupy Famur. Wyjąwszy pełnienie wymienionych wyżej funkcji, Pan Tomasz Drobisz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, w szczególności działalności konkurencyjnej, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Drobisz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA
(pełna nazwa emitenta)
PEMUG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-029 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Reymonta 24
(ulica) (numer)
0-32 256-53-25 255-27-11
(telefon) (fax)
www.pemug.com.pl
(e-mail) (www)
634-019-84-58 271111175
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9