Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

PEMUG - Rezygnacja osoby zarządzającej. (11/2014)

PEMUG - Rezygnacja osoby zarządzającej. (11/2014)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PEMUG
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) informuje, że w dniu wczorajszym doręczono Spółce oświadczenie Pani Ireny Marek o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pani Irena Marek pełniła w Zarządzie funkcję Prezesa Zarządu. Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA
(pełna nazwa emitenta)
PEMUG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-029 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Reymonta 24
(ulica) (numer)
0-32 256-53-25 255-27-11
(telefon) (fax)
www.pemug.com.pl
(e-mail) (www)
634-019-84-58 271111175
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8