WP

Pensje Polaków w ostatnich dwudziestu latach

Ilość wybranych towarów, jakie można było nabyć za przeciętną miesięczną pensję w Polsce w latach: 1990, 2000, 2010.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pensje Polaków w ostatnich dwudziestu latach
WP

Przyjmując 1990 rok za punkt odniesienia widzimy, że w ciągu 20 lat przeciętne wynagrodzenie nominalne wzrosło ponad 31 razy. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym samym okresie wzrosły tylko 13-krotnie. Oznacza to znaczny wzrost siły nabywczej wynagrodzeń Polaków.

Podziel się

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń! Wypełnij ankietę!

WP

W 2010 roku za miesięczną płacę mogliśmy nabyć więcej towarów niż 20 lat wcześniej. Przykładowo, w 1990 roku pozwalała na zakup 48 butelek wódki, a w 2010 – 155.

Cena Big Mac’a z 3,1 PLN w roku 1994 wzrosła do 8,3 PLN w 2010 roku. Mimo to w 2010 roku za średnie wynagrodzenie mogliśmy nabyć 389 kanapek, w porównaniu ze 172 w 1994 roku.

Podziel się

Pomiędzy rokiem 1993 a 2010 stosunek średniego wynagrodzenia do minimum egzystencji wzrósł z 4,9 do 6,8. Zahamowanie wzrostu tego wskaźnika w 2008 roku spowodowane zostało kryzysem finansowym (minimum egzystencji to koszt zdefiniowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych koszyka dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej).

WP

W omawianym okresie nastąpił również znaczny wzrost relacji średniego wynagrodzenia do minimum socjalnego. W 1993 roku za średnią pensję można było utrzymać niespełna dwie osoby na poziomie minimum socjalnego. W 2010 roku było to już 3,5 osoby - statystycznie (minimum socjalne to koszt zdefiniowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych koszyka dóbr, służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie).

W porównaniu z wybranymi krajami tzw. starej Unii wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce był znacznie wyższy. W Niemczech wynosił on 21%, w Hiszpanii 53%, a w Polsce 82%. Oznacza to, że w latach 1999-2009 zmalała różnica w poziomie wynagradzania między Polską a tymi krajami.

Wartość wynagrodzenia Polaków w ciągu ostatnich 10 lat rosła niemal dwukrotnie szybciej niż w USA. W Polsce średnie wynagrodzenie w roku 2010 wzrosło o 89% w stosunku do 1999 roku, a w przypadku USA było to tylko 49%.

W 1990 roku za średnie wynagrodzenie mogliśmy nabyć tylko 108 USD lub 149 CHF. W ciągu 20 lat siła nabywcza naszej waluty znacznie wzrosła. W 2010 roku za średnie wynagrodzenie mogliśmy kupić aż 1140 USD lub 1103 CHF.

WP

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń! Wypełnij ankietę!

Polub WP Finanse
WP
WP