Trwa ładowanie...
d4hibl9

PEP ma z Mondi ugodę ws. sprzedaży Saturn M., która zwiększy jego zysk netto o 57 mln zł (opis)

20.07. Warszawa (PAP) - Polish Energy Partners zawarł z Mondi Świecie ugodę ws. sprzedaży Saturn Management. Sprzedaż Saturn Management zwiększy skonsolidowany zysk netto PEP o 57...

Share
d4hibl9

20.07. Warszawa (PAP) - Polish Energy Partners zawarł z Mondi Świecie ugodę ws. sprzedaży Saturn Management. Sprzedaż Saturn Management zwiększy skonsolidowany zysk netto PEP o 57 mln zł, a zysk jednostkowy o 82 mln zł - podał PEP w komunikacie.

W wyniku ugody PEP rozpozna 141 mln zł przychodów finansowych.

W czwartek Polish Energy Partners zawarł z Mondi Świecie wraz z Saturn Management oraz Saturn Management i Wspólnicy, ugodę i umowę sprzedaży na rzecz Mondi urządzenia do rozdrabniania biomasy za 500 tys. zł netto.

d4hibl9

"Ugoda wyczerpuje roszczenia Strony PEP (PEP wraz ze spółkami zależnymi: Grupa PEP - Finansowanie Projektów i Interpep - PAP) wobec Strony Mondi (Mondi Świecie, Saturn Management oraz Saturn Management i Wspólnicy - PAP), oraz Strony Mondi wobec Strony PEP z tytułu wszelkich kwestii związanych ze współpracą tychże stron w ramach tzw. Projektu Saturn, co oznacza, że współpraca stron została w sposób zgodny zakończona" - napisano w komunikacie.

"Zrzeczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy ewentualnych roszczeń Mondi wobec PEP w przypadku, gdy po zawarciu ugody jakiekolwiek oświadczenia PEP dotyczące stanu Saturn Management lub Saturn Management i Wspólnicy, złożone Mondi przez PEP w toku realizacji przez Mondi procedury wykonania tzw. dobrowolnej opcji call, okażą się nieprawdziwe. W wyniku zawarcia ugody zakończone zostaną wszelkie postępowania sądowe pomiędzy stroną Mondi a stroną PEP" - dodano.

PEP podał, że spór pomiędzy PEP a Mondi dotyczył wysokości ceny wykonania przez Mondi dobrowolnej opcji call.

30 kwietnia 2012 roku PEP przekazał Mondi wyliczenie ceny, zgodnie z którym wynosiła ona 172.441.219 zł i obejmowała kwotę 17.029.006,91 zł stanowiącą wartość godziwą wierzytelności Grupy PEP - Finansowanie Projektów wobec Saturn Management i Wspólnicy z tytułu weksli wystawionych przez Saturn Management i Wspólnicy.

d4hibl9

Mondi poinformowała następnie PEP, że w jej opinii cena powinna wynosić 118.627.340,90 zł. Zadeklarowała wolę przedterminowego wykupu wierzytelności GPFP za jej wartość godziwą i w związku z tym, uważała, że łącznie powinna zapłacić 135.656.347,81 zł. Spółka zapłaciła jednak kwotę wyliczoną przez PEP (172.441.219 zł) z zastrzeżeniem zwrotu, jako nienależnego świadczenia, różnicy pomiędzy tą kwotą a ceną wyliczoną przez Mondi.

4 czerwca 2012 r. Mondi wydane zostały wspomniane weksle, co skutkowało zmniejszeniem kwoty spornej między Mondi a PEP o kwotę 17.029.006,91 zł.

W ugodzie, poza potwierdzeniem całkowitego zaspokojenia roszczeń PEP z tytułu wspomnianych weksli, PEP i Mondi ustaliły też m.in. wysokość należnego PEP udziału w zysku wypracowanym przez Saturn Management i Wspólnicy w okresie kiedy PEP był jeszcze jej wspólnikiem. Wynosi on 19.566.575,13 zł.

"(...) zgodnie z ugodą, cena za ogół praw i obowiązków PEP w Saturn Management i Wspólnicy oraz 100 proc. udziałów w spółce wynosi 137.000.107,50 zł. Cena ta nie obejmuje kwoty 17.029.006,91 zł z tytułu wydania Mondi weksli z wystawienia Saturn Management. Co za tym idzie, łączna kwota otrzymana przez PEP z tytułu przeniesienia na Mondi (i) ogółu praw i obowiązków PEP w Saturn Management i Wspólnicy i 100 proc. udziałów w Saturn Management i Wspólnicy w ramach realizacji opcji wykupu oraz (ii) Wierzytelności Grupy PEP - Finansowanie Projektów wynosi 154.029.114,41 zł. Powyższa cena może ulec zmianie, po ostatecznej kalkulacji składnika zwrotu podatku dochodowego" - napisano w komunikacie.(PAP)

mto/ jtt/

d4hibl9

Podziel się opinią

Share
d4hibl9
d4hibl9