Trwa ładowanie...
d3h9jy5
d3h9jy5
espi

PEP - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (2/2014)

PEP - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (2/2014)
Share
d3h9jy5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
"Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 lutego 2014 roku powołała pana Zbigniewa Prokopowicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Informacje dotyczące pana Zbigniewa Prokopowicza zostaną podane do publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLISH ENERGY PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
PEP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 169
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d3h9jy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarrządu
2014-02-12 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h9jy5

Podziel się opinią

Share
d3h9jy5
d3h9jy5