Trwa ładowanie...
d89ax3d

PEP - Rozwiązanie znaczącej umowy (1/2013)

PEP - Rozwiązanie znaczącej umowy (1/2013)

Share
d89ax3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku została podpisana dokumentacja ("Dokumentacja") na podstawie której: (i) rozwiązana została umowa o współpracy gospodarczej w zakresie pozyskiwania zespołów turbin wiatrowych z dnia 15 marca 2004 roku ("Umowa") oraz (ii) nastąpiło przejęcie przez Spółkę do samodzielnej realizacji projektów developmentu farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 530 MW, uprzednio realizowanych na podstawie Umowy wspólnie przez PEP oraz EPA Wind Spółka z o.o., Sp. K. ("EPA"). Z tytułu przejęcia projektów do samodzielnej realizacji PEP zapłacił na rzecz EPA łączną kwotę ok. 45 mln złotych, co stanowiło rozliczenie dotychczasowej współpracy PEP i EPA na podstawie Umowy. Ponadto, w przypadku zakończenia z sukcesem procesu developmentu danego projektu farmy wiatrowej, tj. uzyskania dla tego projektu pozwolenia na budowę oraz przyłączenia do sieci, Spółka zobowiązana może być w przyszłości do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia obliczonego na
podstawie określonej w Dokumentacji formuły, odrębnie dla każdego projektu farmy wiatrowej. W przypadku, gdyby wszystkie przejęte projekty developmentu farm wiatrowych zakończyłyby się sukcesem Spółka zapłacić może łącznie nie więcej niż 27 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | POLISH ENERGY PARTNERS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEP | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 169 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8407570 | | 022 6518901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@pepsa.com.pl | | pepsa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261888932 | | 012693488 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2013-01-22 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d