Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

PEP - Uzupełnie raportu nr 37/2011 (39/2011)

PEP - Uzupełnie raportu nr 37/2011 (39/2011)

Share
dv08t9o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-16
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Uzupełnie raportu nr 37/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polish Energy Partners S.A. (?PEP") w nawiązaniu do raportu nr 37/2011 niniejszym przekazuje dodatkowe informacje dotyczące wpływu transakcji opisanej we wspomnianym raporcie na wyniki PEP. Wpływ transakcji na jednostkowy i skonsolidowany poziom skorygowanej EBIDTA 2011 roku to ok. 51,8 mln zł, zaś na jednostkowy i skonsolidowany wynik netto w 2011 roku to ok. 35,8 mln złotych. Powyższa kwota wyniku netto odzwierciedla zdyskontowaną wartość przyszłych płatności wynagrodzenia PEP. Wynik netto bez uwzględnienia efektu dyskonta wynosi ok. 41,9 mln złotych. Dyskonto, które pomniejsza wynik netto w IV kwartale 2011 roku o ok 6,1 mln złotych zostanie rozpoznane w wyniku netto kolejnych okresów sprawozdawczych. Przekazanie przez PEP pozwoleń na budowę linii wyprowadzających energię elektryczną wyprodukowaną przez Farmę Wiatrową Klukowo/Samborsko, będących podstawą do wypłaty pierwszej raty wynagrodzenia (90%), jest przewidziane na koniec I półrocza 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2011-12-16 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o