Trwa ładowanie...
d1rl1ij
d1rl1ij
espi

PEPEES - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B (16/2014)

PEPEES - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B (16/2014)
Share
d1rl1ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał uchwałę nr 421/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 r. oraz oznaczenia ich kodem PLPEPES00018, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Spółki, oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany. Zarejestrowanie w/w akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania Krajowemu Depozytowi dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji
do obrotu na rynku regulowanym. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(0-86) 218 44 04 (0-86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d1rl1ij

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2014-04-25 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rl1ij

Podziel się opinią

Share
d1rl1ij
d1rl1ij