Trwa ładowanie...
d3vc509

Perma-Fix Medical - Pozytywne wyniki kolejnej serii testów w kierunku komercyjnego przeskalowania ... - EBI

Perma-Fix Medical - Pozytywne wyniki kolejnej serii testów w kierunku komercyjnego przeskalowania procesu produkcji Tc-99m przy wartości promieniowania radiacyjnego rzędu 6 kiurów (31/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywne wyniki kolejnej serii testów w kierunku komercyjnego przeskalowania procesu produkcji Tc-99m przy wartości promieniowania radiacyjnego rzędu 6 kiurów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Perma-Fix Medical S.A. (WAR: PFM, dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), podmiotu zależnego spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku NASDAQ, ogłosił dzisiaj kolejny ważny kamień milowy w kierunku komercyjnego przeskalowania procesu produkcji Technetium-99m (Tc-99m) z wykorzystaniem Molibdenu-99 (Mo-99). Testy potwierdziły, że innowacyjna żywica, odkryta przez Spółkę jest odporna na duże dawki promieniowania radiacyjnego o wartości 6 kiurów i może uwalniać Tc-99m w ilościach komercyjnych i klinicznie użytecznych. Spółka przeprowadziła dwa testy technologii z użyciem naturalnego molibdenu i wysoko wzbogaconego molibdenu-98 (o czystości 98%). Powyższe pozytywne wyniki testów są następstwem przeprowadzonych z sukcesem testów technologii przy wartości promieniowania radiacyjnego rzędu 2 i 4 kiurów. Perma-Fix Medical planuje w najbliższej przyszłości przeprowadzenie kolejnych testów nowego procesu technologicznego w wyższych wartościach aktywności promieniotwórczej, jako kolejny
krok w wieloetapowym procesie potwierdzenia skuteczności technologii. W ocenie Zarządu Spółki nowy proces technologiczny potwierdzony przy wartości aktywności promieniotwórczej rzędu 6 kiurów, posiada wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod pozyskiwania Technetium-99m, najczęściej używanego medycznego izotopu na świecie. Nowy proces może przyczynić się do rozwiązania problemu niedoboru Tc-99m na świecie, gdyż obejmuje kompletny cykl technologiczny, począwszy od reaktora do dostawy izotopów do placówek medycznych i może być wdrożony z wykorzystaniem standardowych reaktorów badawczych i komercyjnych, eliminując tym samym potrzebę wykorzystania reaktorów o specjalnym przeznaczeniu. Proces technologiczny Emitenta jest efektywny kosztowo i nie wykorzystuje materiałów stosowanych do produkcji broni masowego rażenia dotowanych przez rząd. Ponadto technologia spółki nie powoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego związanych z produkcją Mo-99 przy użyciu wysoko lub nisko wzbogaconego uranu i zarządzaniem
odpadami radioaktywnymi zawierającymi duże ilości wysoko wzbogaconego uranu. W opinii Zarządu Emitenta uzyskanie pozytywnych wyników testów technologii przy wartości aktywności promieniotwórczej rzędu 6 kiurów jest ważnym osiągnięciem na rynku energetyki jądrowej i stanowi dodatkowe potwierdzenie skuteczności nowego procesu technologicznego produkcji Tc-99m. W najbliższej przyszłości Spółka planuje przeprowadzenie kolejnej serii testów, a pozytywne wstępne wyniki testów wskazują na obiecujące perspektywy rozwoju spółki i duże prawdopodobieństwo weryfikacji technologii w jeszcze wyższej aktywności promieniotwórczej. Zarząd Spółki wierzy, że nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby całkowicie zmienić łańcuch dostaw Tc-99 na całym świecie oraz spełni wymagania branżowe nietylko na wielu rynkach wschodzących, ale także w Ameryce Północnej i Europie. Zarząd Spółki cieszy się z możliwości zaprezentowania wyników testów podczas tematycznego spotkania Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącego
molibdenu Mo-99, które odbędzie się w tym tygodniu w Bostonie. Po osiągnięciu przez Spółkę sukcesu, jakim jest potwierdzenie wytrzymałości technologii przy wartości promieniowania rzędu 6 kiurów, w niedalekiej przyszłości Emitent będzie kontynuować plany związane z dalszym komercyjnym przeskalowaniem technologii, pozyskaniem nowych partnerów startegicznych, przygotowaniem wniosków o rejestrację technologii oraz przeprowadzeniem pełnego procesu komercjalizacji w Europie i Ameryce Północnej. Technetium-99m (Tc-99m) jest najczęściej używanym medycznym izotopem na świecie. Izotop Tc-99m ma zastosowanie w zabiegach obrazowania narządów wewnętrznych oraz wykorzystywany jest w 80-85% zabiegów diagnostycznych z wykorzystaniem pierwiastków radioaktywnych, których to liczba zabiegów wynosi corocznie 25 mln w samych Stanach Zjednoczonych. Najpowszechniej przeprowadzane zabiegi to: obrazowanie serca, diagnostyka nowotworów, obrazowanie kości, diagnostyka chorób układu pokarmowego, obrazowanie: mózgu, nerek, trzustki,
oraz diagnostyka infekcji organizmu. Wielkość rynku izotopów medycznych w Europie osiągnie 1,6 mld dolarów w 2017 roku w porównaniu z poziomem 1,1 mld USD w 2012. Perma-Fix odkryła innowacyjną żywicę, odporną na promieniowanie, która jest w stanie wiązać duże ilości molibdenu, a jednocześnie uwalniać prawie 90% Tc-99m z Molibdenu-99 (?Mo-99"). Żywica uzupełniona o aktywowny neutronowo Mo-99 jest umieszczana w generatorze Technetu, gdzie dolewana jest sól fizjologiczna. Otrzymany eluent zawiera Tc-99m, który spełnia standardy Farmakopei w Europie i Stanach Zjednoczonych dla Technetu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Stephen Belcher Prezes Zarządu
John Climaco Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509