Trwa ładowanie...
d3e6wdz

PERMEDIA - Powołanie prokurenta Z. Ch. "Permedia" S.A. (11/2012)

PERMEDIA - Powołanie prokurenta Z. Ch. "Permedia" S.A. (11/2012)

Share
d3e6wdz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PERMEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie prokurenta Z. Ch. "Permedia" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z. Ch. "Permedia" S.A. (Emitent, Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2012 roku uchwałą Zarządu do pełnienia funkcji prokurenta Spółki powołany został Pan Krzysztof Michna. Powierzona prokura jest łączna. Pan Krzysztof Michna (l. 41) posiada wykształcenie technik mechanik. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Levi Strauss Polska Sp. z o.o. (1991-2001), Key Sp. z o.o. (2001-2008), Medi-Sept Sp. z o. o. (2007). W Z. Ch. "Permedia" S.A. jest zatrudniony od listopada 2008 roku, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Handlu i Marketingu. Pan Krzysztof Michna złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Z. Ch. "Permedia" S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 744-12-71 | | (0-81 744-03-74 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Michal Wygrys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz