Trwa ładowanie...
d35uk70
espi

PETROLINVEST S.A. - Aneks do umowy kredytu (10/2013)

PETROLINVEST S.A. - Aneks do umowy kredytu (10/2013)
Share
d35uk70
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Petrolinvest", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku, informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku, zgodnie z którym strony umowy uzgodniły, że kwota raty kredytu w wysokości 20 mln USD wymagalna do spłaty do dnia 25 stycznia 2013 roku zostanie uregulowana w terminie do dnia 25 lutego 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z planowanego przesunięcia o jeden miesiąc harmonogramu rozliczenia transakcji sprzedaży przez Petrolinvest udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT, stanowiącej w uzgodnieniu z Bankami źródło spłaty wskazanej powyżej raty kredytu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d35uk70

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2013-01-25 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35uk70

Podziel się opinią

Share
d35uk70
d35uk70