Trwa ładowanie...
d2w7pis
d2w7pis
espi

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (24/2012)

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (24/2012)
Share
d2w7pis

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), informuje, że w dniu 19 marca 2012 roku otrzymał od Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A. spowodowanej przeprowadzoną przez Spółkę w dniu 1 marca 2012 roku na rzecz podmiotu trzeciego emisją 44.529.509 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, które to akcje zostały wprowadzone do obrotu na GPW w dniu 13 marca 2012 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 12 marca 2012 roku. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami: 1. W wyniku powyższego zdarzenia posiadany przez Pana Ryszarda Krauze - będącego podmiotem dominującym wobec Prokom oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie") - łącznie z Prokom oraz Osiedle Wilanowskie procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 15 % oraz o około 4,3 %, licząc
od ostatniego złożonego przez Pana Ryszarda Krauze zawiadomienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 1 marca 2012 roku. Przed zajściem powyższego zdarzenia Pan Ryszard Krauze posiadał (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 12.749.380 akcji, uprawniających do 12.749.380 głosów, co stanowiło 9,92 % w kapitale zakładowym Spółki i 9,92 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Prokom i Osiedlem Wilanowskim łącznie 21.504.082 akcji Spółki, uprawniających do 21.504.082 głosów, co stanowiło 16,73 % w kapitale zakładowym i 16,73 % w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie wprowadzenia w dniu 13 marca 2012 roku do obrotu na GPW 44.529.509 akcji Spółki, Pan Ryszard Krauze posiada (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 12.749.380 akcji, uprawniających do 12.749.380 głosów, co stanowi 7,37 % w kapitale zakładowym Spółki i 7,37 % w ogólnej liczbie głosów, oraz (ii) pośrednio wraz z Prokom i Osiedlem Wilanowskim 21.504.082 akcji Spółki, uprawniających do 21.504.082
głosów, co stanowi 12,42 % w kapitale zakładowym i 12,42 % w ogólnej liczbie głosów. 2. W wyniku powyższego zdarzenia nastąpiło zmniejszenie posiadanego przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5 %. Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 7.590.000 akcji, uprawniających do 7.590.000 głosów, co stanowiło 5,90 % w kapitale zakładowym Spółki i 5,90 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim łącznie 8.754.702 akcji Spółki, uprawniających do 8.754.702 głosów, co stanowiło 6,81 % w kapitale zakładowym i 6,81 % w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie wprowadzenia do obrotu na GPW w dniu 13 marca 2012 roku łącznie 44.529.509 akcji Spółki, Prokom posiada (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 7.590.000 akcji, uprawniających do 7.590.000 głosów, co stanowi 4,39 % w kapitale zakładowym Spółki i 4,39 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z
Osiedlem Wilanowskim 8.754.702 akcji Spółki, uprawniających do 8.754.702 głosów, co stanowi 5,06 % w kapitale zakładowym i 5,06 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d2w7pis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2012-03-19 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2w7pis

Podziel się opinią

Share
d2w7pis
d2w7pis