Trwa ładowanie...
d4hc63u
d4hc63u
espi

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (38/2012)

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (38/2012)
Share
d4hc63u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Petrolinvest"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie Masashi Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("Masashi") z dnia 12 czerwca 2012 roku o zmniejszeniu posiadanego przez Masashi procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Petrolinvest o około 2,25 %, tj. poniżej 20% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie to nastąpiło w wyniku zbycia przez Masashi w dniach 5 czerwca 2012 roku i 6 czerwca 2012 roku poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 3.900.000 akcji Petrolinvest. Przed dokonaniem powyższych transakcji Masashi posiadał 36.331.615 akcji Petrolinvest, stanowiących ok. 20,99 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 36.331.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących odpowiednio ok. 20,99 % w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu łącznie 3.900.000 sztuk akcji Petrolinvest, Masashi
pozostawał właścicielem 32.431.615 akcji Petrolinvest, stanowiących ok. 18,74 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 32.431.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących odpowiednio ok. 18,74 % w ogólnej liczbie głosów. Dodatkowo Masashi zawiadomił, że "w umowach sprzedaży akcji z dnia 5 i 6 czerwca 2012 roku Kupujący Akcje Petrolinvest został zobowiązany do niesprzedawania nabytych w tych dniach łącznie 3.900.000 akcji Petrolinvest przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (lock-up). Porozumienie w tym zakresie zostało zawarte w związku z charakterem transakcji nabycia akcji Petrolinvest (inwestycja długoterminowa) oraz spodziewanym rozwojem spółki Petrolinvest mającym wpływ na wzrost wartości akcji Petrolinvest". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d4hc63u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2012-06-13 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hc63u

Podziel się opinią

Share
d4hc63u
d4hc63u