Trwa ładowanie...
d1hmizr
espi
16-11-2010 22:37

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (90/2010)

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (90/2010)

d1hmizr
d1hmizr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarządspółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") zawiadomienia o zmianie posiadanego procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A w wyniku sprzedaży w dniu 9 listopada 2010 roku przez Prokom na rzecz osoby trzeciej 1.950.000 akcji Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji, zawartej w dniu 9 listopada 2010 roku pomiędzy Prokom a osobą trzecią. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej.1. W wyniku powyższego zdarzenia posiadany przez Pana Ryszarda Krauze - będącego podmiotem dominującym wobec Prokom oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie"), łącznie z Prokom i Osiedle Wilanowskie, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 20% oraz o około 4,72
%.Przed zajściem powyższego zdarzenia Pan Ryszard Krauze posiadał bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 3.586 akcji, uprawniających do 3.586 głosów, co stanowiło 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki i 0,01 % w ogólnej liczbie głosów oraz pośrednio wraz z Prokom i Osiedle Wilanowskie łącznie 9.093.245 akcji Spółki, uprawniających do 9.093.245 głosów, co stanowiło 22,02 % w kapitale zakładowym i 22,02 % w ogólnej liczbie głosów.W rezultacie sprzedaży 1.950.000 akcji Spółki, Pan Ryszard Krauze posiada bezpośrednio 3.586 akcji, uprawniających do 3.586 głosów, co stanowi 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki i 0,01 % w ogólnej liczbie głosów oraz pośrednio wraz z Prokom i Osiedle Wilanowskie 7.143.245 akcji, uprawniających do 7.143.245 głosów, co stanowi 17,30 % w kapitale zakładowym i 17,30 % w ogólnej liczbie głosów.2. W wyniku powyższego zdarzenia nastąpiło zmniejszenie posiadanego bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15%
oraz około 4,72 %, oraz pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim, podmiotem zależnym od Prokom, procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20 % oraz o około 4,72 %.Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 6.744.944 akcji, uprawniających do 6.744.944 głosów, co stanowiło 16,33 % w kapitale zakładowym Spółki i 16,33 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie łącznie 9.089.659 akcji Spółki, uprawniających do 9.089.659 głosów, co stanowiło 22,01 % w kapitale zakładowym i 22,01 % w ogólnej liczbie głosów.W rezultacie sprzedaży przez Prokom 1.950.000 akcji Spółki, Prokom posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 4.794.944 akcji, uprawniających do 4.794.944 głosów, co stanowi 11,61 % w kapitale zakładowym Spółki i 11,61 % w ogólnej liczbie głosów, oraz pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie łącznie 7.139.659 akcji Spółki, uprawniających do 7.139.659 głosów, co stanowi 17,29 % w
kapitale zakładowym i 17,29 % w ogólnej liczbie głosów.Poniżej Zarząd Spółki zamieszcza oświadczenie Pana Ryszarda Krauze, które zostało zawarte w przesłanym przez niego zawiadomieniu:"Ponadto informuję, iż zmniejszenie procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki nie oznacza w żaden sposób wycofywania się przeze mnie ani przez Prokom z roli głównego akcjonariusza Petrolinvest S.A. W dalszym ciągu przysługują nam uprawniania osobiste przewidziane w Statucie, w tym m. in. prawo powoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, co stanowi gwarancję kontynuacji strategii działania i rozwoju Spółki oraz dodatkowo stabilizuje ją w oczach instytucji finansujących. Prokom nadal będzie aktywnie wspierał Spółkę w zakresie pozyskiwania finansowania dla Spółki oraz restrukturyzacji jej zadłużenia. Środki pozyskane przez Prokom ze sprzedaży akcji Spółki będą przeznaczone także na potrzeby samej Spółki, co powinno stanowić pośrednią korzyść dla pozostałych jej akcjonariuszy." | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2010-11-16 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hmizr