Trwa ładowanie...
d2lu635

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wz...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II (83/2013)

Share
d2lu635

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK", "Zamawiający"), spółki zależnej PGE, podpisał w dniu 13 sierpnia 2013 r. Aneks nr 3 do umowy ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A. tworzącymi konsorcjum ("Generalny Wykonawca") na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Na mocy aneksu warunkiem wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą i/lub Podwykonawcą a PKO Bankiem Polskim S.A., obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy. Polecenie Rozpoczęcia Prac może zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego powiadomienia o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac W tym czasie będą kontynuowane prace mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność
zadania inwestycyjnego Opole II. Ponadto Zarząd PGE informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza PGE GiEK wyraziła zgodę Zarządowi PGE GiEK na zmianę uchwały z dnia 4 kwietnia 2013 r. poprzez wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II. Zarząd PGE GiEK wystawił Generalnemu Wykonawcy powiadomienie o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac w dniu 13 sierpnia 2013 r. ? | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Annex to the Opole units 5&6 construction agreement; Reopening of the Opole II project The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on August 13, 2013 the Supervisory Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (“PGE GiEK”), subsidiary of PGE, concluded Annex no. 3 (the „Annex”) to the agreement with Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. and Mostostal Warszawa S.A. forming a syndicate (later referred to as the „General Contractor”) for construction of units no 5&6 in Opole Power Plant. According to the Annex the Notice To Proceed (“NTP”) will be issued only if conditions regulating relations between Contracting Entity and General Contractor and/or Subcontractor and PKO Bank Polski S.A., i.a. on financial rules, conditions and payment guarantee and guarantee of execution. NTP may be issued not earlier than 120 days from the date of issuing the notification on planned issue of the NTP by the Contracting Entity. During that time works will be conducted in order
to introduce mechanisms for reduction of the investment risk and improvement of the profitability of the Opole II project. Moreover, The Management Board of PGE discloses that on August 13, 2013 the Supervisory Board of PGE GiEK allowed Management Board of PGE GiEK to change the resolution dated on April 4, 2013 by reopening the investment project Opole II. The Management Board of PGE GiEK issued the notification on planned issue of the NTP on August 13, 2013. | |

d2lu635

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Bogusława Matuszewska Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lu635

Podziel się opinią

Share
d2lu635
d2lu635