Trwa ładowanie...
d41tbxk
espi
16-11-2010 17:02

PGF - Podpisanie aneksu do umowy kredytu (128/2010)

PGF - Podpisanie aneksu do umowy kredytu (128/2010)

d41tbxk
d41tbxk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 128 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGF SA informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęły Aneks do umowy kredytu o linię wielocelową oraz Aneks do umowy kredytu obrotowego na łączną kwotę 100.000.000,00 zł. (słownie: sto milionów złotych) zawartej pomiędzy PGF SA a Bankiem Polska Kasa Opieki SA.Na mocy aneksu do umowy kredytu o linię wielocelową:?okres obowiązywania został wydłużony o 21 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2012 roku,?kwota kredytu zwiększona została z 73 do 89 mln złotych,?kwota limitu na gwarancje bankowe została zwiększona z 8 do 11 mln zł.Ponadto do siedziby Spółki wpłynęły Aneksy do umów o kredyt na łączną kwotę 63.000.000 zł (sześćdziesiąt trzy miliony złotych) podpisanych pomiędzy spółkami zależnymi PGF SA a Bankiem Polska Kasa Opieki SA.Na mocy aneksów okresy udostępnienia poszczególnych produktów bankowych związanych z finansowaniem spółek zależnych zostają wydłużone do następujących terminów:?finansowanie typu umbrella zostało zastąpione kredytem spółki zależnej od PGF SA w kwocie 20 mln zł, a okres wydłużony o 21
miesięcy, tj. o 30 czerwca 2012,?dla kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 43.000.000 zł okres obowiązywania został wydłużo-ny o 12 miesięcy.Linie kredytowe nie są zabezpieczone na składnikach majątkowych GK PGF. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość, która przekracza 10% kapitałów wła-snych Spółki.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISHVERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk

| | | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGF | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 640 79 57 | | 042 640 71 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk