Trwa ładowanie...
d2yg9r9
d2yg9r9
espi

PGF - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (74/2011)

PGF - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (74/2011)
Share
d2yg9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej: Huberta Janiszewskiego Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Przebieg pracy zawodowej: Obecnie: Złomrex S.A., Unimil S.A., DB Securities S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S.A. jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank Polska S.A., Netia S.A., Polmos Lublin S.A., MCI S.A. jako Członek Rady Nadzorczej; 1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director; 1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director; 1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu; 1991: Polish Investment Company, London jako Director; 1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes; 1983-1988: Ministerstwo Handlu
Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu; 1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu; 1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. Jana Kalinkę Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 2003 roku. Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych. Przebieg pracy zawodowej: Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej; 1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy; 1986-1988: Kierownik
apteki szpitalnej w Benghazi (Libia); 1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. Jacka Tucharza Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 2009 roku. Wykształcenie: 1997 ? 1998 Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1990 ? 1995 Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Ukończenie studiów z tytułem magistra Doświadczenie zawodowe: Od kwietnia 2006 Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna ? udziałowiec (50% udziałów) Indywidualna działalność gospodarcza Od lutego 2007 Auto ?
Centrum Puławska sp. z o.o. ? Prezes Zarządu Styczeń2007 ? Marzec 2009 Trinity Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny Maj 2006 ? grudzień 2006 HYGIENIKA S.A. ? producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej, Stanowisko: Dyrektor Finansowy Styczeń 2005 ?październik 2005 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. ? spółka portfelowa NFI Progress S.A., Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Kwiecień 2002 ? Grudzień 2004 PZU NFI Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego, Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących Czerwiec 1999 ?Marzec 2002 Trinity Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny Czerwiec 1996 ? Maj 1999 XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny Październik 1993 ? czerwiec 1996 Biuro
Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A., Zespół Transakcji Giełdowych, Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych, Członek Radach Nadzorczych: PGF S.A. w Łodzi oraz Cersanit S.A. w Kielcach Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. Cecylię Teresę Wiśniewską Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 2008 roku. Wykształcenie: mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek ekonomika przemysłu, studia ukończone w 1974 r. Od 1981 -
dyplomowany biegły księgowy. Od 1996 - wpisana pod numerem 4387 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: 06/1996?05/2007: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Główny Księgowy; 1995-1996: Biuro Biegłych Rewidentów "Tax-Consultus" Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor; 1995: Coca-Cola Bottlers Ltd. w Łodzi jako Główny Księgowy; 1975-1994: Ł.P.H. i U. "Techmazbyt" w Łodzi jako Zastępca Dyrektora d/s ekonomicznych i Główny Księgowy; 1966-1974: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Femina" w Łodzi (z rocznym przekazaniem służbowym do Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego) ? ostatnio jako Kierownik Działu Kosztów i Cen. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Cecylia Teresa Wiśniewska złożyła oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie 13.2 Statutu Spółki. Jerzego Leszczyńskiego Przewodniczy Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1994 roku. Wykształcenie: wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa. Przebieg pracy zawodowej: Od 1990 ? wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna; Od 1984 ? pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w Łodzi (spółka publiczna), Monnari Trade SA w Łodzi (spółka publiczna) oraz Bussines Support Solution SA w Łodzi (spółka należąca do grupy PGF), a także członka rady nadzorczej BSP SA w Łodzi. Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna),
PZF Cefarm ? Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do grupy PGF) oraz członka rady nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Leszczyński nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej PGF S.A. pomoc prawną Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zb?szyńska 3
(ulica) (numer)
042 640 79 57 042 640 71 43
(telefon) (fax)
kontakt@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yg9r9

Podziel się opinią

Share
d2yg9r9
d2yg9r9