Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (91/2010)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (91/2010)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 23 grudnia 2010 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). Emisja 400 obligacji o łącznej wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 06 stycznia 2011 roku, o rentowności 4,5% w skali roku, została objęta przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej,
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 23 grudnia 2010 roku 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 23rd 2010PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 91/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiaries.On December 23rd 2010, PGNiG issued notes (the“Notes”) under theShort-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 40,000,000.00(forty million złoty), including:− four hundred Notes with the total value of PLN 40,000,000.00 (fortymillion złoty), maturing on January 6th 2011 and yielding 4.5% perannum, which have been acquired by Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured
discount bearer notes in book-entry form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-termliquidity within the PGNiG Group.Following the Note issue discussed above, the total par value of thenotes issued under the Programme and outstanding as at December 23rd2010 is PLN 120,000,000.00 (one hundred twenty million złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Michał Szubski Prezes Zarządu
2010-12-23 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b