Trwa ładowanie...
d2jytr1
d2jytr1
espi

PGNIG - Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Umowy kompleksowej na dostawy paliwa gazowe...

PGNIG - Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Umowy kompleksowej na dostawy paliwa gazowego do Elektrociepłowni Stalowa Wola SA (97/2011)
Share
d2jytr1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego Umowy kompleksowej na dostawy paliwa gazowego do Elektrociepłowni Stalowa Wola SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 7 lipca 2011 roku powziął wiadomość o spełnieniu się jednego z dwóch warunków zawieszających dla Umowy Kompleksowej na dostawy paliwa gazowego ("Umowa") zawartej pomiędzy PGNiG a Elektrociepłownią Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli ("ECSW"). Warunek, o którym mowa powyżej, dotyczy dostarczenia przez ECSW Umowy o przyłączeniu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli do sieci operatora systemu przesyłowego. Spełnienie powyższego warunku nie skutkuje wejściem w życie Umowy, która zacznie obowiązywać Strony z chwilą spełnienia obu warunków zawieszających, zawartych w Umowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 11 marca 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Warsaw, July 8th 2011 Fulfilment of the condition precedent under the Master Agreement for Supply of Gaseous Fuel for Elektrociepłownia Stalowa Wola SA Current Report No. 97/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Company”) reports it was notified on July 7th 2011 that one of two conditions precedent under the Master Agreement for Supply of Gaseous Fuel („the Agreement”) between PGNiG SA and Elektrociepłownia Stalowa Wola SA of Stalowa Wola(“ECSW”) has fulfilled. The condition referred to above concerns delivery by ECSW to PGNiG of the agreement on connection of the CCGT unit in Stalowa Wola to the transmission system operator's network. The fulfilment of this condition does not result in the entry into force of the Agreement which will become effective upon fulfilment of both conditions precedent in the Agreement as reported by the Company in Current Report No. 34/2011 of March 11th 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-07-08 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jytr1

Podziel się opinią

Share
d2jytr1
d2jytr1