Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

PGNIG - Wstrzymanie dostaw przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa przez NAK Naftogaz U...

PGNIG - Wstrzymanie dostaw przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa przez NAK Naftogaz Ukrainy od 1 stycznia 2011 roku (98/2010)
Share
d3r12fk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 98 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wstrzymanie dostaw przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa przez NAK Naftogaz Ukrainy od 1 stycznia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku została powzięta informacja od operatora ukraińskiego systemu przesyłowego Lvivtransgaz o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa na granicy polsko-ukraińskiej od dnia 01 stycznia 2011 roku od godziny 07:00 czasu polskiego.Przerwanie dostaw przez NAK Naftogaz Ukrainy ("NAK") argumentowane jest zmianą przepisów wewnętrznych na Ukrainie, zgodnie z którymi cała ilość gazu ziemnego z własnego wydobycia powinna być kierowana wyłącznie na pokrycie potrzeb Ukrainy, co według strony ukraińskiej uniemożliwia realizację dostaw gazu ziemnego do Polski. PGNiG nie zgadza się z argumentami strony ukraińskiej dotyczącymi podstaw wstrzymania dostaw i będzie domagać się realizacji umowy, która obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.Zgodnie z umową pomiędzy PGNiG a NAK z dnia 26 października 2004 roku, która obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku PGNiG złożyło zamówienie na dostawy
gazu ziemnego na rok 2011 w wysokości ok. 168 mln m3 wg polskiej normy (180 mln m3 wg GOST). Dotychczas odbiór gazu ziemnego przez Hrubieszów wynosił ok. 9 mln m3 rocznie wg polskiej normy.Mimo wstrzymania dostaw gazu z kierunku ukraińskiego wszyscy odbiorcy w Hrubieszowie mają zapewnione dostawy surowca pochodzące z wcześniej zgromadzonych zapasów, a także z krajowego systemu przesyłowego poprzez gazociąg Lubaczów-Krasnystaw.Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na funkcjonowanie polskiej gospodarki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | NAK Naftogaz Ukrainy to Suspend Gas Deliveries via Zosin (nearHrubieszów) Cross-Border Point as of January 1st 2011Current Report No. 98/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA("PGNiG") hereby reports that on December 30th 2010 it was notified bythe operator of the Ukrainian transmission system Lvivtransgaz of itsplans to suspend natural gas deliveries via the Zosin near Hrubieszówcross-border point on the Polish-Ukrainian border as of 7:00 am (Polishtime) on January 1st 2011.NAK Naftogaz Ukrainy ("NAK") is to stop its deliveries due to internalregulations applicable in Ukraine which require that the entireUkrainian production of natural gas should be allocated to meet thedomestic demand only, thus preventing supplies of natural gas to Poland,the Ukrainian side says. PGNiG does not accept the reason for suspendingthe deliveries provided by the Ukrainian side and will demand that thegas suplies agreement, valid until December 31st 2020, be performed.Under the agreement for
natural gas supplies concluded between PGNiG andNAK on October 26th 2004, valid until December 31st 2020, PGNiGcontracted for deliveries in 2011 approximately 168 million cublicmeters of natural gas according to the Polish standard (180 millioncublic meters according to GOST). To date, supplies of natural gas toHrubieszów have amounted to approximately 9 million cublic metersannually according to the Polish standard.Despite the stoppage, all clients in Hrubieszów will be provided withnatural gas from the stocks built to date, as well as from the Polishtransmission system through the Lubaczów-Krasnystaw gas pipeline.This situation does not affect Poland's economy. | |

d3r12fk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk