Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

PHARMENA - Informacja o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA ... - EBI

PHARMENA - Informacja o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (56/2014)
Share
dsoken6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 56 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015 (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.) oraz komunikatu o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (opublikowanego w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 4.08.2014 r.) informuje, że na dzień 29 września 2014 r. 23 pacjentów zostało włączonych do badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, w tym 7 pacjentów badanie zakończyło. Ze względu na restrykcyjne kryteria udziału pacjentów w badaniu - między innymi dotyczące zaburzeń profilu lipidowego oraz zakazu stosowania innych terapii w dyslipidemii ? odsetek pacjentów wykluczanych z badania jest wyższy od zakładanego. W oparciu o rekomendacje jednostki prowadzącej badanie Montreal Heart Institute, Emitent podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do protokołu badania w zakresie kryteriów doboru. Cholesterol HDL ?c nie będzie uwzględniany w kryterium doboru pacjenta, natomiast zmiany jego poziomu będą nadal monitorowane
w trakcie badania. Restrykcyjne kryterium dotyczące choresterolu HDL-c zostało pierwotnie uwzględnione w protokole badania z pobudek poznawczych. Wprowadzana zmiana nie wpłynie na proces komercjalizacji projektu, natomiast pozwoli na zwiększenie tempa rekrutacji pacjentów. Obecnie Spółka oczekuje na zgodę z Health Canada (jednostki nadzorującej prowadzanie badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA) na wprowadzenie zmiany w protokole badania klinicznego. Spółka poinformuje o otrzymaniu zgody na wprowadzenie zmiany w protokole badania w odrębnym raporcie bieżącym. Biorąc pod uwagę obecną liczbę pacjentów w badaniu oraz planowaną zmianę w protokole badania dot. cholesterolu HDL, planowane zakończenie badań powinno nastąpić w II kwartale 2015 r. Wydłużenie okresu prowadzenia badań nie wpłynie istotnie na zakładane koszty przeprowadzenia badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA. Celem badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA jest ustalenie efektywnej dawki
leku oraz potwierdzenie braku działań niepożądanych u ludzi w badanych dawkach leku. Jednostką nadzorującą badanie jest Montreal Heart Institute. Montreal Heart Institute jest wiodącym ośrodkiem badawczym i naukowym w Kanadzie specjalizującym się w kardiologii oraz jednym z największych tego typu instytutów na świecie. Jest ośrodkiem o światowej renomie, który wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań zarówno na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.icm-mhi.org. Badania kliniczne fazy II ("Proof of Concept") są finansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D. Informację podano, ponieważ przeprowadzenie badań klinicznych II fazy jest niezbędne do komercjalizacji projektu leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, zaś potencjalne przychody z komercjalizacji leku mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Palka Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6